Praktisk informasjon

Transport og parkering

Du kan parkere i parkeringshus under legevakten eller på Aker sykehusområde. Se hva det koster å parkere.

Personer som følger en pasient kan slippe av pasienten ved inngangen og kjøre videre. Hvis du har behov for tilrettelegging, kan du få hjelp av sykepleier i mottaksområdet ved hovedinngangen.

Parkeringshuset under legevakten har også HC-parkeringsplasser.

Du finner kjørerute til legevakten i Google Maps

  • Nærmeste kollektivholdeplass er busstoppet Aker sykehus i Trondheimsveien.
  • Det er også mulig å ta t-bane, buss og trikk til Sinsenkrysset og ta buss videre til Aker sykehus. Eventuelt kan du følge gruslagt gangvei opp til legevakten fra nordsiden av Sinsenkrysset. Deler av gangveien er bratt og deler av den er lagt i gangtunnel grunnet byggearbeider. Den egner seg derfor best til personer uten fysiske hjelpemidler som rullestol eller barnevogn.
  • Lokaltog stopper på Grefsen stasjon. Herfra tar det rundt 15 minutter å gå til Aker sykehus.

Du finner reiserute med offentlig transport til legevakten på ruter.no

Taxi

Hovedregelen er at pasienter og pårørende kommer seg til legevakten på egen hånd.

I spesielle tilfeller kan du ha rett til å få dekt deler av reiseutgiftene. Det er legen som undersøker deg på legevakten som vurderer om du får dekket utgiftene til transport.

Tar du taxi til legevakten uten at det er avtalt på forhånd må du:

Planlagte reiser til oppfølgingstime bestilles på forhånd av den som skal behandle deg, eventuelt den som henviser deg.

Ventetid og venterom

Legevakten prioriterer pasienter med akutte skader og alvorlig sykdom.

Når du kommer til legevakten får du først snakke med en sykepleier som gjør en vurdering av din situasjon. Vurderingen avgjør hvilken kø du blir plassert i og påvirker ventetiden.

Hvis du har fått tildelt en oppmøtetid må du registrere deg når du kommer. Da får du beskjed om hvor du skal vente. Vær oppmerksom på at det likevel kan være noe ventetid, men ta kontakt med personalet om du blir dårlig i løpet av ventetiden.

Venterom

Ventearealet i mottaksområdet ved hovedinngangen har egne områder for skadelegevakten og allmennlegevakten. Her finner du en kiosk (åpner i 2024), mat- og drikkeautomater og toaletter. De ulike avdelingene på legevakten har egne venteareal for pasienter og det finnes egne venterom for barn.

Har du behov for tilrettelegging eller ekstra skjerming kan du få hjelp av sykepleier i mottaksområdet ved hovedinngangen.

Pårørende

Vi oppfordrer pasienter til ikke å ha med flere pårørende enn det som er nødvendig. Hovedregelen er at barn og andre pasienter som trenger bistand, kan ha med én ledsager.

Lade mobil og PC

På venterommet hos legevakten har du tilgang på strøm og internett. Husk å ta med egen lader.

Mat og drikke

På legevakten finner du flere mat- og drikkeautomater. Legevakten har også en kiosk (åpner i 2024) som selger mat og drikke i mottaksområdet og venterommet ved hovedinngangen.

Priser og faktura

Du må som hovedregel betale egenandel for behandling på legevakten. Det er ulike priser for behandling på allmennlegevakten, skadelegevakten og psykiatrisk legevakt. Akutt krisehjelp og overgrepsmottaket er gratis.

Betal på automat når du er ferdig på legevakten. Betaler du ikke på automaten eller via SMS innen 48 timer vil du få tilsendt en faktura med gebyr. Husk at barn under 16 år og de med frikort ofte må betale utgifter som ikke-godkjente egenandeler, for eksempel materiell.

Les mer om egenandel på helsenorge.no

Faktura

Har du spørsmål om faktura fra skadelegevakten finner du kontaktinformasjon til skadelegevakten på oslo-universitetssykehus.no

Mangler du faktura etter å ha vært på allmennlegevakten, kontakt Credicare.

Har du andre spørsmål om faktura fra allmennlegevakten finner du kontaktinformasjon til allmennlegevakten.

Sykemelding

Du kan få sykemelding etter et besøk hos legevakten. Pasienter som har vært hos allmennlegevakten kan få sykemelding for en kort periode, men vi tilbakedaterer ikke sykemeldinger. Forlengelse og annen oppfølging gjøres av fastlegen.

Pasienter som har vært hos skadelegevakten vil ofte få sykmelding for hele den aktuelle skadeperioden. Les mer om sykemelding ved skade på oslo-universitetssykehus.no

Døgnåpent apotek og resepter

Du får resept på medisiner du trenger for behandlingen du får på legevakten. Det er døgnåpent apotek i samme bygning som legevakten. Apoteket er åpent hver dag hele året.

Kontakt fastlegen din for å fornye resepter.

Journalutskrift

Når du er ferdig med behandling på legevakten, kan du få med deg hjem en utskrift fra journalen din.

Skadelegevakten og psykiatrisk legevakt

Hvis du har vært hos skadelegevakten eller psykiatrisk legevakt finner du journalen din på helsenorge.no

Allmennlegevakten

Hvis du har vært hos allmennlegevakten, på overgrepsmottaket eller psykososial akuttjeneste fyller du ut et skjema og sender det til Helseetaten for å få journalen tilsendt. Husk at forespørselen må inneholde tidsrom det ønskes journal fra.

Allmennlegevakten sender som hovedregel digitalt journalnotat til fastlegens journalsystem. Det er i tillegg mulighet for utskrift av journalnotatet ved behov.

Kontakt og klage

Legevakten i Oslo: tlf. 116 117. Ringer du fra en annen kommune eller utlandet: (+47) 23 48 72 00.

Legevakten i Oslo drives av Oslo kommune og Oslo universitetssykehus. Ønsker du å klage ber vi om at kontakten skjer skriftlig. Hvis klagen gjelder parkeringsgebyr må du ta kontakt med parkeringsselskapet.

Hvis du har klaget, men ikke er fornøyd med svaret du fikk kan du innen tre uker få saken vurdert hos Statsforvalteren i Oslo og Viken

Du har også rett til å sende klagen til andre eller få hjelp til å klage, les mer på helsetilsynet.no

Skadelegevakten og psykiatrisk legevakt

For henvendelser til skadelegevakten eller psykiatrisk legevakt må du ta kontakt med Oslo universitetssykehus:

Klage på skadelegevakten og psykiatrisk legevakt

Allmenlegevakten

For henvendelser som gjelder allmennlegevakten, overgrepsmottaket eller psykososial akuttjeneste må du ta kontakt med Helseetaten i Oslo kommune. Bruk eDialog for innsending av sensitive opplysninger.