Til innhold

Brøyting og bortkjøring av snø

Bortkjøring av snø

Når vi kjører bort snø, må du flytte bilen din. Husk at du må sjekke skilt i gata hvert døgn.

Planlagt bortkjøring av snø

Det er foreløpig ikke planlagt bortkjøring av snø med parkeringsregulerende skilter. Når slike planer foreligger vil disse legges ut fortløpende.

Snørydding i flere omganger

 1. Først brøyter vi snøen ut av veien, inntil parkerte biler og langs fortauskanter. Dette gjøres fortløpende, etter behov.
 2. Når vi har fått brøytet det som haster mest kommer vi tilbake og rydder så godt vi kan i kryss, gangfelt og så videre.
 3. Når det har falt mye snø freser og kjører vi bort snøen fra hele veibanen. Da må du flytte bilen din. Parkering forbudt-skilt settes opp 24 timer før vi strater.

Tidspunkter for brøyting

Hovedveier

 • Gater der det går trikk og utvalgte hovedveier og sykkelveier langs slike brøytes innen 5 timer etter at det har kommet 2 cm snø.
 • Andre hovedveier med fortau og tilhørende gang- og sykkelveier brøytes innen 5 timer etter at det har kommet 5 cm snø
 • Veinettet skal være ferdig strødd innen 5 timer etter at de ble glatte. Veibane saltes. 
 • Fortau og separate gang og sykkelveier langs hovedveinettet skal være ferdig strødd innen 12 timer etter at de ble glatte. Disse arealene strøs med grus.

Boligveier

 • Boligveier er det mindre trafikkerte veinettet i Oslo. Disse har snødekke gjennom vinteren og strøs med grus.
 • Veinettet med fortau, turveier og gang- og sykkelveier brøytes innen 9 timer etter at det har kommet 5 cm snø.
 • Veinettet med fortau og gang- og sykkelveier skal være ferdig strødd innen 12 timer etter at de ble glatte. Det strøs med grus på disse veiene.
 • For fortau mellom Ring 1 og Indre by grense starter brøyting når det har kommet 3 cm snø. Fortau langs hovedvei brøytes inne 5 timer, mens fortau langs boligvei brøytes innen 9 timer.

Sykkelveier

Vinterdrift av sykkelveier

Brøyting inn på private eiendomer

Vi må alltid prioritere sikkerhet og fremkommelighet, derfor må vi noen ganger brøyte snø inn på private eiendomer.

Meld fra om manglende snørydding

Kontaktinformasjon

Disse brøyter i Oslo
OmrådeBeskrivelseAnsvarligTelefonnummer
Innenfor ring 1FortauGårdeier
SentrumSentrum, Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen og FrognerVaktmester kompaniet AS 02317
NordBjerke, Grorud, Stovner, Alna og Østensjø (nord og øst for Trasop skole)Total Uteservice AS900 75 504
ØstØstensjø (unntatt nord og øst for Trasop skole), Nordstrand og Søndre NordstrandEf Drift AS46 81 11 89
VestUllern, Vestre Aker og Nordre AkerVaktmesterkompaniet02317
RiksveierBlant annet E6, E18, Ring 1 og Ring 3, Trondheimsveien fra Mailundveien og nordover.Statens vegvesen02030