Til innhold

Brøyting og bortkjøring av snø

Planlagt bortkjøring av snø

 • Listen over hvilke gater som ryddes for snø, oppdateres jevnlig.
 • Det kan skje endringer på grunn av vær, så se etter skilt i gaten en gang i døgnet.

Forskjell på brøyting og bortkjøring av snø

 1. Først brøyter vi snøen ut av veien, inntil parkerte biler og langs fortauskanter. Dette gjøres fortløpende, etter behov. Når vi har brøytet det som haster mest rydder vi i kryss og gangfelt.
 2. Når det har falt mye snø, freser og kjører vi bort snøen fra hele veibanen. Da må du flytte bilen din. Parkering forbudt-skilt settes opp 24 timer før vi starter.

Når må du flytte bilen?

Når vi kjører bort snø, må du flytte bilen din. Det settes opp skilt 24 timer før bilen må fjernes. Det kan skje endringer på grunn av vær og lignende, så sjekk etter skilt i gaten en gang i døgnet. Hvis bilen din ikke er flyttet når vi skal kjøre bort snø, kan bilen bli tauet bort.

Planlagt bortkjøring av snø

Finner du ikke gaten din i listen, er det fordi det foreløpig ikke er satt opp en dato for bortkjøring av snø derfra.

Område Sentrum 

 • Område Sentrum er Bydel Sentrum, Frogner, Sagene, Grünerløkka, St.Hanshaugen og Gamle Oslo.

Det er foreløpig ikke planlagt bortkjøring i område Sentrum.

Område Vest

 • Område Vest er Bydel Vestre Aker, Ullern, Nordre Aker.

Det er foreløpig ikke planlagt bortkjøring i område Vest.

Område Sør-Øst

 • Område Sør-Øst er Bydel Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand.

Se oversikt over gater og tidspunkt for bortkjøring i område Sør-Øst.

Område Nord

 • Område Nord er Bydel Bjerke, Grorud, Stovner, Alna.

Det er foreløpig ikke planlagt bortkjøring i område Nord. 

Meld fra om manglende bortkjøring av snø

Ble ikke snøen fjernet da den skulle? 

Meld fra om manglende snøfjerning

Når brøyter vi?

Meld fra om manglende brøyting

Hovedveier

 • Gater der det går trikk og utvalgte hovedveier og sykkelveier langs slike brøytes innen 5 timer etter at det har kommet 2 cm snø.
 • Andre hovedveier med fortau og tilhørende gang- og sykkelveier brøytes innen 5 timer etter at det har kommet 5 cm snø
 • Veinettet skal være ferdig strødd innen 5 timer etter at de ble glatte. Veibane saltes. 
 • Fortau og separate gang og sykkelveier langs hovedveinettet skal være ferdig strødd innen 12 timer etter at de ble glatte. Disse arealene strøs med grus.

Boligveier

 • Boligveier er det mindre trafikkerte veinettet i Oslo. Disse har snødekke gjennom vinteren og strøs med grus.
 • Veinettet med fortau, turveier og gang- og sykkelveier brøytes innen 9 timer etter at det har kommet 5 cm snø.
 • Veinettet med fortau og gang- og sykkelveier skal være ferdig strødd innen 12 timer etter at de ble glatte. Det strøs med grus på disse veiene.
 • For fortau mellom Ring 1 og Indre by grense starter brøyting når det har kommet 3 cm snø. Fortau langs hovedvei brøytes inne 5 timer, mens fortau langs boligvei brøytes innen 9 timer.

Sykkelveier

Vinterdrift av sykkelveier

Snø inn på privat eiendom

Vi vil alltid prøve å unngå å brøyte snø inn på private eiendommer, men vi må prioritere trafikksikkerhet og framkommelighet. Hvis vi har brøytet snø inn på din eiendom, ber vi om at den ikke flyttes ut igjen på fortauet eller ut i kjørebanen.  På denne måten sikrer vi enklere forhold for fotgjengere og bilister.

I følge Samferdselsdepartementet må eiendommer som grenser ut til offentlig vei regne med at noe av snøen som brøytes eller freses havner inn på privat grunn. Dette er det en langvarig og etablert praksis for. Den nytten eiendommer som grenser til offentlig vei har av å få ryddet veien for snø, anses blant annet som større enn ulempene ved at noe av snøen havner på privat grunn.

Dersom vårt vintervedlikehold har forårsaket skade på privat eiendom, ber vi om at dette meldes skriftlig til oss. Finn kontaktinformasjon for å melde skade.

Disse brøyter i Oslo

Kontaktinformasjon
OmrådeBeskrivelseAnsvarligTelefon (telefontid 8:00-15:00)
Innenfor ring 1FortauGårdeier
SentrumSentrum, Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen og FrognerVaktmesterkompaniet AS23 17 22 00
NordBjerke, Grorud, Stovner, Alna og Østensjø (nord og øst for Trasop skole)Total Uteservice AS900 75 504
ØstØstensjø (unntatt nord og øst for Trasop skole), Nordstrand og Søndre NordstrandEf Drift AS46 81 11 89
VestUllern, Vestre Aker og Nordre AkerVaktmesterkompaniet02317
RiksveierBlant annet E6, E18, Ring 1 og Ring 3, Trondheimsveien fra Mailundveien og nordover.Statens vegvesen02030