Brøyting og bortkjøring av snø

Planlagt bortkjøring av snø

 • Søket og listene over gater som ryddes for snø, oppdateres jevnlig i sesongen.
 • Det kan skje endringer på grunn av vær.
 • Se etter skilt i gaten én gang i døgnet.

Forskjell på brøyting og bortkjøring av snø

 1. Først brøyter vi snøen ut av veien, inntil parkerte biler og langs fortauskanter. Dette gjøres fortløpende, etter behov. Når vi har brøytet det som haster mest rydder vi i kryss og gangfelt.
 2. Når det har falt mye snø, freser og kjører vi bort snøen fra hele veibanen i utvalgte gater. Vi prioriterer å kjøre bort snø der det er utilfredsstillende trafikksikkerhet for gående, der hvor arealer er for trange for utrykningskjøretøy og steder der vi ikke kommer frem med brøyteutstyret. Vi kjører ikke bort snø fra alle gater og veier i Oslo.

Når må du flytte bilen?

Når vi kjører bort snø, må du flytte bilen din. Det settes opp skilt 24 timer før bilen må fjernes. Det kan skje endringer på grunn av vær og lignende, så sjekk etter skilt i gaten én gang i døgnet. Hvis bilen din ikke er flyttet når vi skal kjøre bort snø, kan bilen bli tauet bort. 

Bortkjøring av snø

Det er ikke planlagt bortkjøring av snø i Oslo nå.

Når brøyter vi?

Hovedveier

 • Gater der det går trikk, hovedveier og utvalgte sykkelveier brøytes innen 5 timer etter at det har kommet 2 cm snø.
 • Veibane og fortau langs hovedveier brøytes når det har falt 2 cm snø og skal være ferdigbrøytet etter 5 timer.
 • Veinettet skal være ferdig strødd innen 5 timer etter at de ble glatte. Veibane saltes. 
 • Fortau og separate gang- og sykkelveier langs hovedveinettet skal være ferdig strødd innen 12 timer etter at de ble glatte. Disse arealene strøs med grus.

Boligveier

 • Boligveier er det mindre trafikkerte veinettet i Oslo. Disse har snødekke gjennom vinteren og strøs med grus.
 • Fortau langs boligveier samt gang- og sykkelveier brøytes når det har kommet 3 cm snø og skal være ferdigbrøytet etter 5 timer.
 • Veinettet med fortau og gang- og sykkelveier skal være ferdig strødd innen 12 timer etter at de ble glatte. Det strøs med grus på disse veiene.
 • Boligveier brøytes når det har kommet 5 cm snø og skal være ferdigbrøytet seinest etter 9 timer.

Sykkelveier

Vinterdrift av sykkelveier

Manglende brøyting

Meld fra om manglende brøyting

Snø inn på privat eiendom

Vi vil alltid prøve å unngå å brøyte snø inn på private eiendommer, men vi må prioritere trafikksikkerhet og framkommelighet. Hvis vi har brøytet snø inn på din eiendom, ber vi om at den ikke flyttes ut igjen på fortauet eller ut i kjørebanen.  På denne måten sikrer vi enklere forhold for fotgjengere og bilister.

I følge Samferdselsdepartementet må eiendommer som grenser ut til offentlig vei regne med at noe av snøen som brøytes eller freses havner inn på privat grunn. Dette er det en langvarig og etablert praksis for. Den nytten eiendommer som grenser til offentlig vei har av å få ryddet veien for snø, anses som større enn ulempene ved at noe av snøen havner på privat grunn.

Skade på privat eiendom

Dersom vintervedlikeholdet har forårsaket skade på privat eiendom, skal dette meldes til de som brøyter i ditt område. 

Disse brøyter i Oslo

Kontaktinformasjon
NavnBeskrivelseAnsvarligTelefon (telefontid 8:00-15:00)
Innenfor ring 1FortauGårdeier
SentrumSentrum, Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen og FrognerHadeland Maskindrift AS417 98 080
NordBjerke, Grorud, Stovner, Alna og Østensjø (nord og øst for Trasop skole)Total Uteservice AS900 75 504
ØstØstensjø (unntatt nord og øst for Trasop skole), Nordstrand og Søndre NordstrandEf Drift AS46 81 11 89
VestUllern, Vestre Aker og Nordre AkerTotal Uteservice AS916 64 503
RiksveierBlant annet E6, E18, Ring 1 og Ring 3, Trondheimsveien fra Mailundveien og nordover.Statens vegvesen02 030