Til innhold
TT-kort

Saldo, kvoter og egenandeler

Finn saldo, kvoter og egenandeler for TT-kort.

TT-kortet

 • Kortet brukes i bilen for å betale reisen
 • Kortet blir brukt til identifikasjon
 • Det er viktig at du tar vare på kortet ditt

Saldo for fritidsreiser

Sjekk hvor mange fritidsreiser du har igjen på TT-kortet ditt. 

Kvoter for fritidsreiser i 2019

Kvoter oppdateres automatisk på TT-kortet.

 • 150 enkeltreiser for brukere mellom 6 og 67 år.
 • 150 enkeltreiser for brukere over 67 år som er blinde, svaksynte eller spesialbilbrukere.
 • 150 enkeltreiser for øvrige brukere over 67 år.
 • TT-brukere under 6 år har ikke rett på fritidsreiser.

Søker du etter 1. juli får du halvparten av reisene det året. Du kan ikke overføre turer til året etter selvom du har turer igjen ved årsskiftet.

Egenandeler 2019

Egenandeler oppdateres automatisk på TT-kortet.

Egenandeler i Oslo

 • 58 kroner for voksne
 • 29 kroner for barn under 18 år

Du kan ha med én medhjelper gratis. Øvrige medreisende betaler egenandel etter alder.

Egenandeler utenfor Oslo

 • Ved sykebesøk på Ahus er egenandelen 115 kroner for voksne, og 58 kroner for barn.
 • Ved transport til og fra Gardermoen er egenandelen 222 kroner for voksen, og 111 kroner for barn. 
 • Ved fritidsreiser til Akershus som er innvilget ved vedtak er egenandelene 115 kroner for voksne, og 58 kroner for barn.
 • Ved fritidsreiser til Akershus uten vedtak med blått kort, varierer prisen ut i fra hvor du skal. Kontakt kjørekontoret for å få opplyst hva reisen vil koste.
 • Ved fritidsreiser til Akershus uten vedtak med rødt kort, betaler du egenandelen i Oslo og takstameterpris derfra og til dit du skal.
 • Ved faste reiser til Akershus er egenandelen 58 kroner for voksne, og 29 kroner for barn.

Du kan ha med én medhjelper gratis. Øvrige medreisende betaler egenandel etter alder.

Egenandelstak for faste reiser i Oslo og Akershus

 • For reiser til Aktivitetsskolen (AKS), dagtilbud som alternativ til arbeid, arbeid og høyere utdanning er egenandelstaket på 580 kroner per måned. Når egenandelstaket er nådd skal du ikke betale egenandel for slike turer resten av måneden. 
 • TT-bruker i barnehage og videregående skole skal ikke betale egenandel.

Egenandelskuponger

Det er mulig å kjøpe egenandelskuponger for å betale egenandelen med, dersom du ikke ønsker å bruke kontanter eller bankkort. Egenandelskuponger kan kjøpes hos Oslo Taxi i Trondheimsveien 100.