Til innhold

Søk HC-parkering

HC-kort er parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Hva får du?

Med HC-kort kan du parkere på

 • parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede

 • offentlige avgiftsparkeringsplasser, uten å betale avgift og utover tidsbegrensning

Krav til søker

For å søke om HC-kort må du oppfylle følgende krav:

 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander.

 • Du må kunne dokumentere behov for å parkere ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel legebesøk.

Slik søker du HC-kort

 • 1Dette må du ha med i søknaden:
  1. Passfoto med navnet ditt påskrevet på baksiden
  2. Kopi av førerkort
  3. Kopi av kjøreattest fra lege, dersom søker er over 75 år

   

 • 2Last ned og fyll ut søknadsskjema

  Skjema for søknad om HC-kort (pdf, 31 kb)

 • 3Send inn søknadsskjema

  Søknaden sendes per post til:
  Bymiljøetaten
  PB 636 Løren
  0507 OSLO

Hva skjer videre?

Du får svar på søknaden i posten, normalt innen 2 uker.

Last ned brosjyre om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (PDF 0,3MB).

Klage

Hvis du får avslag på søknaden kan du klage. Hvordan du kan klage står i avslagsbrevet.