Fellessystem for elektronisk mannskapskontroll

Oslo kommune har som ambisjon å begrense sosial dumping og arbeidslivskriminalitet gjennom de mulighetene som ligger i systematisert kontroll og analyse av leverandører og deres mannskap.

Til kommunens leverandører

EU iverksetter sanksjoner mot Russland etter Russlands invasjon i Ukraina. Norske myndigheter støtter opp om dette. Som leverandører til Oslo kommune gjøres dere oppmerksomme på at kommunens anskaffelsesveiledning til kommunens virksomheter/oppdragsgivere er oppdatert.

Våren 2017 innfører kommunen et felles system for elektroniske mannskapslister som skal benyttes på alle oppdrag innenfor bygg, anlegg og vedlikehold der Oslo kommune er oppdragsgiver. Løsningen heter HMSREG og er utviklet av Omega AS.

HMSREG vil motta, lagre, kontrollere og analysere mannskapsdata og data om leverandørenes og underleverandørenes ivaretakelse av økonomiske forpliktelser. Arbeidstakernes HMS-kort benyttes for inn- og ut registeringer og vil leses gjennom:

  • Integrasjon mot eksisterende adgangssystemer,
  • Fast monterte registreringsbokser utenfor utvalgte bygg
  • Registrerings-app for smarttelefon

Funksjonalitet inkluderer:

  • Opplasting av mannskapslister inkludert underleverandører
  • Registrering av inn- og utpasseringer for å generere oversiktslister og brann- og redningsliste
  • Godkjenning av nye underleverandør og mannskap
  • Systematisk og risikobasert oppfølging og kontroll av leverandører, kontrakter og rammeavtaler
  • Løpende leverandørkontroll gjennom integrasjon mot Enhetsregisteret, HMS-kort/byggekort.no og StartBANK.