Bidra med bosetting av flyktninger

Leie ut bolig til flyktninger

Å skaffe boliger til flyktninger er kommunens ansvar. Det er behov for å bosette både i private og kommunale boliger. For å få til dette trenger vi din hjelp.

Har du ledig bolig eller rom som kommunen kan leie ut til flyktninger, kan du registrere deg her (logg inn via ID-porten).

 • Skjemaet over brukes til å kartlegge hvilke muligheter som finnes for å bosette flyktninger privat. Du forplikter deg ikke, selv om du registrerer deg.
 • Vi ber deg oppgi boligens plassering, størrelse, antall rom, tilgang til bad og kjøkken, pris og når den kan leies ut. Vi har mest behov for langvarige leieforhold.
 • Vi ber også om navn, adresse, telefonnummer og e-post til deg, slik at vi kan kontakte deg.

Nyttig informasjon ved utleie til flyktninger

Økonomisk støtte

 • Leieavtalen er mellom utleier og den som skal bo i leiligheten, men kommunen stiller depositumsgaranti.
 • Asylsøkere kan søke UDI og kommunen om å bo i en privat bolig, mens de venter på svar på asylsøknaden.
 • Flyktninger som bosettes i kommunen etter avtale med IMDi er i utgangspunktet ansvarlig for å betale husleie selv. Mange flyktninger er i en situasjon hvor de ikke har mulighet til å betale husleie og dekke andre utgifter. Da kan de søke sosialhjelp. Når flyktningene starter i introduksjonsprogram får de økonomisk støtte gjennom deltakelse, og kan betale husleien selv. Det finnes også bostøtteordninger de kan søke på.

Om boligen

 • Boligen må oppfylle kravene i brannforskriften.
 • Kommunen kartlegger alle boliger og vurderer om de er egnet til kort- eller langtidsleie. Dette gjelder også delte boliger.
 • Du får beskjed når bydelen har vurdert hvilke boliger som passer best til behovet flyktningene har.
 • Hvis utleier og flyktninger ønsker det, kan utleier være en ressursperson som hjelper flyktninger med å finne seg til rette i Oslo.
 • Dersom du har en bolig du ønsker å leie ut som ligger utenfor Oslo, tar du kontakt med kommunen boligen ligger i.

Bli fosterhjem

Ønsker du å bli fosterhjem? Ta kontakt med Barne- og familieetaten: fosterhjem@bfe.oslo.kommune.no, telefon 457 26 422.

Alle som ønsker å bli fosterhjem må gjennomgå obligatorisk opplæring.

Bli representant for enslige mindreårige asylsøkere

Statsforvalteren i Oslo og Viken oppnevner en representant til den enkelte enslige mindreårige asylsøkeren, umiddelbart etter ankomst. Dette er en vergeordning som er forsterket og tilpasset den første fasen den mindreårige asylsøkeren er i landet og fram til asylsøknaden er avklart.

Når barnet får innvilget opphold og blir bosatt i en kommune, oppnevnes det en verge i likhet med andre barn som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar.

Ønsker du å bli verge? Kontakt Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Kontakt oss ved andre spørsmål

Ønsker du å hjelpe på andre måter, kan du lese her.

Har du ytterligere spørsmål kan du kontakte oss på e-post: flyktningerioslo@oslo.kommune.no.

Det er mange som ønsker å tilby en bolig eller har andre henvendelser og spørsmål. Vi jobber så godt vi kan med å svare på alt, men det kan ta litt tid før du får svar.