Prøveordning for bildeling

Prøveordning for bildeling skal tilrettelegge for opptil 600 bildelingsplasser i Oslo.

Hva handler det om?

Bildelingsordningen er et prøveprosjekt hvor det etableres parkeringsplasser for bildeling på kommunal gategrunn.

Prøveprosjektet er toårig fra alle bildelingsplassene er etablert, og varer til omtrent 2023. Søk om bildelingsplass for selskaper

Mål

  • Legge til rette for økt bruk av bildeling
  • Redusere samlet bilbruk i Oslo
  • Stimulere til miljøvennlige transportformer

Hvor kommer plassene?

  • Bildelingsplasser etableres der bildelingsselskapene mener det er velegnet å ha oppstillingsplasser.
  • Oslo kommune beslutter om selskapene får tillatelse på de aktuelle stedene.
  • Det vil ikke komme plasser i sentrum (innenfor ring 1).
  • Bildelingsplassene kommer i omganger et par ganger i året.
  • Det er flere bildelingsselskaper med i ordningen, og de har allerede fått tildelt bildelingsplasser flere steder i byen.

Se kart over bildelingsplasser på kommunal grunn

Flere selskaper deltar i ordningen.

Hvorfor gjør vi dette?

Byrådet ønsker å legge bedre til rette for bildeling. Forskrift om prøveordning om parkeringstillatelser for bildeling i Oslo kommune ble vedtatt 12. september 2019.

Kontakt oss