Undervisningsbygg Oslo KF

Kontakt

Telefon

23 06 09 70

E-post

Ledergruppen Undervisningsbygg

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Postboks 6473 Etterstad, 0605 OSLO

Besøksadresse

Grensesvingen 7, 0661 OSLO

Døgnåpen vakttelefon: Ring 982 30 078 ved uønskede hendelser (brann, vannlekkasjer, hærverk, innbrudd) utenom vanlig arbeidstid (mandag–fredag 08.00–15.30).

Undervisningsbygg Oslo KF

Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune som har som oppgave å utvikle, bygge, forvalte, drifte og vedlikeholde skolebyggene i Oslo.

Foretaket er Oslos største eiendomsforvalter med nærmere 1,5 millioner kvadratmeter, 169 skoler og 755 bygninger. Cirka 83 000 elever og 12 000 ansatte bruker daglig Undervisningsbyggs lokaler.

Årlig bygger Undervisningsbygg for over to milliarder kroner, og investeringene gjelder både nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Samtidig er det å sikre riktig, enhetlig og effektiv drift og vedlikehold av bygningsmassen en viktig oppgave.

Ledige stillinger

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjons- og e-fakturanummer: 984 070 659

Fakturaadresse kun for purringer og inkasso: Undervisningsbygg Oslo KF, Oslo kommune Fakturasentralen, Postboks 6532 Etterstad, 0606 Oslo.

Undervisningsbyggs anbudskonkurranser på Doffin