Undervisningsbygg Oslo KF

Undervisningsbygg Oslo KF

Undervisningsbygg er slått sammen med Omsorgsbygg, Kultur- og idrettsbygg og utbyggingsvirksomheten til Boligbygg. Foretaket heter nå Oslobygg KF.