Kirkehaugsveien 2 og 4

Plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten.

Vedtak
Høringsfrist: 29.04.

Bydel: Ullern

Gå til detaljert beskrivelse