Midlertidig flerbrukshall på Tøyen

Oslo kommune har bygget en ny midlertidig flerbrukshall på Tøyen. Hallen er en del av områdeløftet for Tøyen, og er en midlertidig løsning som skal ivareta behovet for flerbrukshall i området frem til en ny permanent hall står klar i 2023.

Om flerbrukshallen

Flerbrukshallen har et bruksareal på cirka 1 700 m2, og vil kunne benyttes til flere ulike aktiviteter og idretter. Den inneholder baner for håndball, innebandy, basket, volleyball og badminton. Hallen har også to komplette garderobeanlegg for 30 aktive utøvere, samt mulighet for enkel servering i kioskløsning.

Hallen er en teltkonstruksjon og skal være robust i den tiden den skal stå på Tøyen. På utsiden av den nedre delen er hallen forsterket med fasadeplater i natureloksert eller ubehandlet aluminium.

De eksisterende gangforbindelsene skal opprettholdes, og i tilknytning til hallen opparbeides det et samlingsområde med grøntarealer og et trappearrangement man kan sitte i.

Tidslinje

  • Kontraktsinngåelse entreprenør: november 2018
  • Oppstart bygging: januar 2019
  • Ferdigstilling: juni 2019
  • Offisiell åpning: august 2019

Beliggenhet

Den midlertidige flerbruksallen skal oppføres på Sirkustomten ved Munchmuseet på Tøyen.

Hvem er ansvarlig? 

Ansvarlig byggherre: Kultur- og idrettsbygg (KID) 

Totalentreprenør: Varden Entreprenør

Kontakt oss

Kultur- og idrettsbygg

Telefon
2180 2180

E-post

Besøksadresse
Olav Vs gate 4