Oslo kommune har bygget et nytt hovedbibliotek for Deichman.

Om Deichman Bjørvika

Det nye hovedbiblioteket ligger sentralt plassert i Bjørvika og er et nyskapende, synlig og tilgjengelig folkebibliotek. Biblioteket blir et viktig bidrag til å berike og styrke Oslos posisjon som kulturby.

Animasjonsfilm av det nye biblioteket

Bygget og arkitektur

Biblioteksbygget er et kompaktbygg fordelt over fem etasjer med full kjeller. Det arkitektoniske konseptet bygger opp om det store, sentrale, sammenhengende biblioteksrommet som strekker seg oppover i etasjene.

Bygningen er inviterende og i godt samspill med omkringliggende bebyggelse og byrom. Biblioteket åpner seg mot byen med publikumsinnganger fra gateplan i tre retninger, mot vest, nord og sørøst.

Energi og miljø

Oslo kommune har satt høye miljøkrav for det nye hovedbiblioteket. Bygget holder passivhus- standard og er bygget etter kriterier om minst 50 prosent lavere klimagassutslipp enn tilsvarende bygg. Reduksjonene i klimagassutslippene er gjennomført på områdene transport, energi- og materialbruk.

Bygget er et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet.

Nøkkeltall
 

  • Bruttoareal: 19.600 m2
  • Funksjonsareal: 13.560 m2
  • Antall etasjer: 5, med innskutte mesaniner og underetasje
  • Besøkstall: 2.000.000 i året

Beliggenhet

Bygget ligger sentralt plassert i Bjørvika, mellom Oslo S og Operaen. Besøksadressen er Anne-Cath. Vestlys plass 1.

Tidslinje

  • Plan- og designkonkurransen ble vunnet av Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo våren 2009.
  • Forprosjektet ble avsluttet våren 2012.
  • Byggeprosjekt vedtatt i bystyret i 2013.
  • Byggestart: 2014
  • Ferdigstilt: desember 2019
  • Biblioteket åpnet for publikum 18. juni 2020. 

Følg saken

Se også

Hvem er ansvarlig for byggingen?

Byggherre er Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg Oslo KF. Bestiller og fremtidig bruker er Deichman bibliotek.

Involverte aktører

Prosjekteringsteam

 

Kontakt oss

Kommunikasjonssjef

Haakon Berg Jensen

Mobilnummer
97 40 87 07

E-post

Kultur- og idrettsbygg

Olav Vs gate 4

Telefon
2180 2180

E-post