Oslo kommune har bygget et nytt hovedbibliotek for Deichman.

Om Deichman Bjørvika

Det nye hovedbiblioteket ligger sentralt plassert i Bjørvika og er et nyskapende, synlig og tilgjengelig folkebibliotek. Biblioteket blir et viktig bidrag til å berike og styrke Oslos posisjon som kulturby.

Animasjonsfilm av det nye biblioteket
Mer informasjon om kulturbyggene i Bjørvika

Bygget og arkitektur

Biblioteksbygget er et kompaktbygg fordelt over fem etasjer med full kjeller. Det arkitektoniske konseptet bygger opp om det store, sentrale, sammenhengende biblioteksrommet som strekker seg oppover i etasjene.

Bygningen er inviterende og i godt samspill med omkringliggende bebyggelse og byrom. Biblioteket åpner seg mot byen med publikumsinnganger fra gateplan i tre retninger, mot vest, nord og sørøst.

Energi og miljø

Oslo kommune har satt høye miljøkrav for det nye hovedbiblioteket. Bygget holder passivhus- standard og er bygget etter kriterier om minst 50 prosent lavere klimagassutslipp enn tilsvarende bygg. Reduksjonene i klimagassutslippene er gjennomført på områdene transport, energi- og materialbruk.

Bygget er et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet.

Nøkkeltall
 

  • Bruttoareal: 19.600 m2
  • Funksjonsareal: 13.560 m2
  • Antall etasjer: 5, med innskutte mesaniner og underetasje
  • Besøkstall: 2.000.000 i året

Beliggenhet

Bygget ligger sentralt plassert i Bjørvika, mellom Oslo S og Operaen. Besøksadressen er Anne-Cath. Vestlys plass 1.

Tidslinje

  • Plan- og designkonkurransen ble vunnet av Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo våren 2009.
  • Forprosjektet ble avsluttet våren 2012.
  • Byggeprosjekt vedtatt i bystyret i 2013.
  • Byggestart: 2014
  • Ferdigstilt: desember 2019
  • Biblioteket åpnet for publikum 18. juni 2020. 

Følg saken

Se også

Hvem er ansvarlig for byggingen?

Byggherre er Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg Oslo KF. Bestiller og fremtidig bruker er Deichman bibliotek.

Involverte aktører

Prosjekteringsteam

 

Kontakt oss

Kommunikasjonssjef

Haakon Berg Jensen

Mobilnummer
97 40 87 07

E-post

Kultur- og idrettsbygg

Olav Vs gate 4

Telefon
2180 2180

E-post