Gravferdsetaten

Kontakt

Telefon

22 13 31 80

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

PB 612 Løren, 0507 OSLO

Besøksadresse

Karvesvingen 3, 0579 OSLO

For spørsmål angående skjemaer for gravferd, leie (feste) av grav og godkjenning av gravminne, kontakt oss på postmottak@gfe.oslo.kommune.no

Telefontid

Uke 33

 • Mandag: 09:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 34

 • Mandag: 09:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 35

 • Mandag: 09:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Gravferdsetaten

Gravferdsetatens hovedoppdrag er å sikre at Oslos innbyggere begraves med verdighet og respekt, ut fra deres tros- eller livssyn. Oslo har per i dag 20 gravplasser og ett krematorium på Alfaset.

Miljøarbeid

 • Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn, etter hovedkontormodellen. Alle tjenestestedene har gyldig miljøfyrtårnsertifikat. Ta kontakt med oss for å få tilsendt vår miljø- og klimarapport.
 • Gravferdsetaten i Oslo jobber kontinuerlig med å legge til rette for ville, pollinerende insekter på gravplassene i Oslo. Dette har ført til en økning av humler, ville bier og sommerfugler på gravplassene våre.
 • Pollinatorvennlige stauder benyttes i fellesbed på alle gravplasser. På flere gravplasser er det i samarbeid med Oslotrær og ByKuben plantet trær og reetablert alleer. 
 • Gresset klippes noe sjeldnere enn tidligere. Formålet er at blomster og gress skal blomstre før det klippes. Flere områder driftes som eng, og slåes en til to ganger i sesongen. Dette gir bedre vilkår for insekter og fugler. 
 • Fossile gressklippere og annet håndholdt utstyr erstattes fortløpende med elektrisk. El-biler, el-sykler og el-gravemaskiner brukes i den daglige driften på gravplassene.
 • ByBi – Oslos urbane birøktere har plassert 44 bikuber med honningbier, fordelt på 8 gravplasser: Vestre gravlund, Voksen kirkegård, Gamle Aker kirkegård, Østre Aker kirkegård, Høybråten kirkegård, Østre Gravlund, Klemetsrud kirkegård, Nordstrand kirkegård og Gamlebyen gravlund. 

Administrasjonen

Pressekontakt

Kommunikasjonsrådgiver Anne Lene Unhjem Røvde

Mobilnummer: 92 03 08 19

E-post:

Direktør

Magne Mikal Hustavenes

Mobilnummer: 92 28 51 71

E-post:

Avdelingssjef HR

Jonas Drag

Mobilnummer: 92 05 65 03

E-post:

Avdelingssjef, økonomi

Elisabeth Kværner

Mobilnummer: 91 65 61 75

E-post:

Avdelingssjef, avdeling gravplasser

Erik Andre Foss

Mobilnummer: 91 14 05 03

E-post:

Seksjonsleder krematorium

Anne-Margrethe Brøndelsbo

Mobilnummer: 91 73 08 58

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 976 820 010.

Faktura til Oslo kommune.