Søren Bulls vei 25 - Furuset felt S9 - Utbyggingsavtale på offentlig høring

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Laboratoriebygg AS om gjennomføring av reguleringsplan for Søren Bulls vei 25 - Furuset felt S9.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret den 16.11.2016, og stadfestet av Kommunal- og distriktsdepartementet den 18.10.2017 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 200901319.

Utbyggingsavtalen kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30).

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd.

Merknader

Frist for å sende inn merknader til utbyggingsavtalen er 22. mai 2022.

Merknadene kan du sende inn via post eller e-post til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Merk saken med «Sak 20/4156».

Kontakt

Hans Christian Tjønnås,
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80

Dokumenter

Utbyggingsavtale (PDF)

Vedlegg

Vedlegg 1 Reguleringsplankart (PDF)
Vedlegg 2 Reguleringsbestemmelser (PDF)
Vedlegg 3 Kartskisse Eiendommen (PDF)
Vedlegg 4 Kartskisse Kontantbidragstiltaket (PDF)
Vedlegg 5 Rammetillatelse av 17.07.2020 (PDF)
Vedlegg 6 Skisse overbygget areal (PDF)
Vedlegg 7 Kostnadsberegning og usikkerhetsanalyse (PDF)
Vedlegg 8 Firmaattest Labratoriebygg AS (PDF)
Vedlegg 9 Anleggsbidrag Søren Bulls vei 25 (PDF)