Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Sonja Henies plass 3 med flere (Oslo Plaza) – Utbyggingsavtale på offentlig høring

Utbyggingsavtalen gjelder oppgradering av Vaterlandsparken og opparbeidelse av offentlige og felles samferdselsanlegg og grønnstruktur. 

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Wenaas Plaza Hotel AS om gjennomføring av reguleringsplan.

Avtalen regulerer oppgradering av Vaterlandsparken og opparbeidelse av offentlige og felles samferdselsanlegg og grønnstruktur. 

Reguleringsplanen ble vedtatt 13.6.2018, og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 200805399.

Utbyggingsavtalen kan også hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (klokken 08:00-15:30).

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd.

Merknader til utbyggingsavtalen sendes til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten 
  • Postadresse: postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no.
  • Merk saken med «Sak 17/624».

Høringsfrist er 23. juni 2019.

 

Kontaktperson ved spørsmål:

Matias Justvik
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no 
Telefon: 21 80 21 80