Silurveien 18-20 – Utbyggingsavtale på offentlig høring

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Bonava Oslo AS om gjennomføring av reguleringsplan for Silurveien 18-20.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Reguleringsplanen er sendt til politisk behandling 22.02.2021 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 201718857.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd.

Merknader

Frist for å sende inn merknader til utbyggingsavtalen er 8. august 2021.

Merknadene kan du sende inn via post eller e-post til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Merk saken med «Sak 19/4269».

Kontakt

Arne Kristian Boiesen
Telefon: 21 80 21 80
E-post: 
postmottak@eby.oslo.kommune.no