Sandakerveien 56 – Utbyggingsavtale på offentlig høring

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Sandakerveien 56 AS om gjennomføring av reguleringsplan for Sandakerveien 56.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området. 

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 28. februar 2018. Se saken i saksinnsyn, saksnummer 201310022

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd. 

Merknader

Frist for å sende inn merknader til utbyggingsavtalen er 28. oktober 2021. 

Merknadene kan du sende inn via post eller e-post til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Merk saken med «Sak 20/2102».

Kontakt

Alexander Liland

Telefon
2180 2180

E-post