Oppstart av forhandlinger om avtale om grunneierbidrag til Vækerø stasjon

Dette varselet er i henhold til plan -og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 første ledd. 

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om avtale om grunneierbidrag til Vækerø stasjon med Vækerø Eiendom AS/Løvenskiold-Vækerø (gnr. 7/bnr. 33, 82, 78 og gnr. 6/bnr. 635), Norsk Hydros Pensjonskasse (gnr. 7/bnr. 1 og 90), Vækerøveien 3 AS (gnr. 6/bnr. 73), Selmer Eiendom AS (gnr. 6/bnr. 175), Portal Skøyen AS (gnr. 6/bnr. 27, 355, 362, 676 og 678) og Drammensveien 200 AS (gnr. 6/bnr. 98).

Dette varselet er i henhold til plan -og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 første ledd.

Varsel om oppstart av forhandlinger er kunngjort 13. juni 2022.

Innspill til forhandlingene kan sendes til Eiendoms- og byfornyelsesetaten via post eller e-post. Merk saken med «Sak 22/2163».

Kontakt

Matias Justvik
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80