Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kunngjøring 19.2.2016: Skøyen – Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn Harbitzalléen 1-7

I henhold til Plan- og bygningslovens § 17-4 andre ledd varsles det at Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Møller Eiendom Skøyen AS om gjennomføring av reguleringsplan for Harbitzalléen 1-7. 

Reguleringsplan foreligger i ett alternativ til politisk behandling. Reguleringsplanen er tilgjengelig i PBEs saksinnsyn, saksnr. 200807651. 

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av ny stasjon med oppgaver for Fornebubanen på Skøyen, Hoffsdiagonalen, Harbitzalléen fra Hoffsveien til Harbitzalléen 7 og park/torg på Hoff. Alle tiltakene er, med unntak av Stasjon for Fornebubanen, inntatt i Byplangrep for Skøyen, se PBEs saksinnsyn saksnr. 201414412. 

Utbyggingsavtalen med vedlegg kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08:00-15:30).

Høringsfrist

23. mars 2016.

Merknader

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Postadresse: Postboks 491 Sentrum 0105 Oslo

e-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no

Merk henvendelsen med saksnummer 15/2302.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner ved spørsmål: Margrethe Pran, tlf: 452 68 451, eller Anders L. Solheim tlf. 469 65 588

Vedlegg

Illustrasjon Harbitzalleen 1-7 

Harbitzalléen 1-7 - Utkast til utbyggingsavtale (L)(930679) (PDF 463KB) 

Vedlegg 1 - Byplangrep Skøyen (L)(930666) (PDF 17,6MB) 

Vedlegg 2 - Usikkerhetsanalyse Skøyen (L)(930667) (PDF 1,2MB) 

Vedlegg 3 - Detaljreguleringsplan for Harbitzalléen 1-7 2 (L)(930668) (PDF 1,6MB) 

Vedlegg 4 - Kartskisse - Eiendommen2 (L)(930669) (PDF 196KB) 

Vedlegg 5 - Fastsettelse av anleggsbidrag og kontantbidrag (L)(930674) (PDF 13KB) 

Vedlegg 6 - Kartskisse - allment tilgjengelige tiltak2 (L)(930670) (PDF 260KB) 

Vedlegg 7 - Skøyen T-banestasjon (L)(930671) (PDF 926KB) 

Vedlegg 8 - Kartskisse - tiltak OK skal bygge2 (L)(930672) (PDF 2,8MB) 

Vedlegg 9 - Oppsett for utregning av tilbakebetaling av kontantbidrag (L)(930673) (PDF 13KB)