Gaustadalléen 21 - Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale
med Oslo Tech AS for gnr. 42, bnr. 202.

For mer informasjon se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201804418.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 først ledd.

Innspill til forhandlingene kan sendes til Eiendoms- og byfornyelsesetaten via post eller e-post. Merk saken med «Sak 21/1387».

Kontakt

Kaja Marie Meyer Amundsen
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80