Bogerudveien 15 - Utbyggingsavtale på offentlig høring

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale
med Neptune properties AS om gjennomføring av reguleringsplan for Bogerudveien 15 (gnr./bnr. 163/83).

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Reguleringsplanen S-5104 ble vedtatt av bystyret 16.12.2020 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 201516703.

Utbyggingsavtalen kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30).

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd.

Merknader

Frist for å sende inn merknader til utbyggingsavtalen er 5. mai 2022.

Merknadene kan du sende inn via post eller e-post til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Merk saken med «Sak 21/1222».

Kontakt

Hans Petter Hvile
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Telefon 21 80 21 80

Dokumenter

Utbyggingsavtale (PDF)

Vedlegg

Vedlegg 1 Reguleringsplankart (PDF)
Vedlegg 2 Reguleringsbestemmelser (PDF)
Vedlegg 3 Kartskisse Eiendommen (PDF)
Vedlegg 4 Kartskisse Kontantbidragstiltak (PDF)
Vedlegg 5 Kartskisse Andre Ytelser (PDF)
Vedlegg 6 Kostnadsberegning Kontantbidragstiltak (PDF)
Vedlegg 7 Kostnadsberegning Andre Ytelser (PDF)
Vedlegg 8 Firmaattest Bogerudveien 15 Bolig AS (PDF)