Styrekalender, styremøter og sakspapirer for 2017-2021

Kundesenteret er åpent fra 10:00-14:00

Kundesenteret er åpent for henvendelser som krever fysisk oppmøte, som overlevering av nøkler. Ring oss først for å avklare behov for oppmøte, da vi forsøker å løse det meste per telefon, e-post eller brev av hensyn til smitte. Ved oppmøte ber vi deg om å bruke munnbind, og følge instruksjonene som står på døren.

Manglende varsel om husleieregulering - Boligbygg beklager

På grunn av en systemfeil, har flere av Boligbyggs leietakere dessverre fått faktura for mars med en høyere leie (indeksregulering) enn tidligere, uten å ha fått varsel på forhånd. De det gjelder skal bare betale gammel leie for mars, og vil få et brev om dette. Indeksreguleringen vil gjelde fra april.

Her ligger oversikt over styremøter og sakspapirer for Boligbygg Oslo KF for 2017-2021. Sakspapirer legges ut i forkant av møtene.

Kommende styremøter

  • 15. januar klokken 09:00–11:00
  • 26. januar klokken 08:00–12:00
  • 19. februar klokken 08:00–12:00
  • 17. mars klokken 08:00–12:00
  • 22. april klokken 08:00–12:00
  • 20. mai klokken 08:00–12:00
  • 17. juni klokken 08:00–12:00
  • 9. september klokken 08:00-12:00
  • 28. oktober klokken 08:00-12:00
  • 2. desember klokken 14:00-17:00

Styremøter 2021

Styremøter 2020

Styremøter 2019

Styremøter 2018

Styremøter 2017

Gå til Boligbygg Oslo KF