Koding og arbeid

Bakgrunnen for prosjektet «Koding og arbeid» er behovet for å utvikle et tjenestetilbud som i større grad rettes mot ungdom som faller utenfor. Hensikten er å bidra til å kvalifisere og motivere ungdom til å kunne ta IT-arbeid i framtiden – en bransje med stort behov for kvalifisert arbeidskraft.

Om prosjektet

Prosjektet skal bidra til at ungdommene både får økte IT- og programmeringsferdigheter, samt at de opparbeider seg ressurser som er nyttige for arbeidsoppgaver knyttet til mellommenneskelige relasjoner, som læreryrket. I tillegg får de prøvd seg i arbeidslivet med alt det innebærer, både faglig og sosialt.

NAV har tradisjonelt sett god erfaring med å utvikle og tilby arbeidsmarkedskurs til de ulike brukergruppene, enten de har lav eller høy utdanning. NAV Alna mente allikevel at dagens tjenestetilbud ikke dekker brukerbehovene til de unge arbeidssøkere med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn godt nok, og satte i gang dette prosjektet.

– Det som skiller dette prosjektet fra de fleste andre Nav-tiltak, er at vi i stedet for å lære ungdommene hvordan de får jobb, faktisk gir dem en jobb. Vi kaster dem rett ut i det. Ved å gi dem en jobb får de nødvendige erfaringer knyttet til både arbeidslivskunnskap, jobbsøkerprosessen og det som kreves for å stå i jobb, forteller Lars Toft, prosjektleder ved Nav Alna.

Kodeinstruktørene blir rekruttert blant arbeidsledige ungdommer. Gjennom sine systemer finner Nav-kontorene i de tre bydelene Alna, Grorud og Gamle Oslo frem til kandidater som kan være aktuelle, og oppfordrer dem til å søke.

De som søker på jobb som kodeinstruktører, blir innkalt til jobbintervju hvorav de som gjør det beste inntrykket, og som blir vurdert å ha de beste forutsetninger for å ha nytte av jobben, blir ansatt. Deretter får de opplæring over fire dager, før de får ansvar for tre til fire kurskvelder som kodeinstruktører.

Dette prosjektet skiller seg fra andre tiltak gjennom at det er kort og effektivt:

-Ved å ha et opplegg som kun «låser» ungdommene inne et par-tre uker, unngår vi den såkalte «innlåsningseffekten» som vi ofte ser når ungdom er på lange tiltak. Vi ønsker å oppmuntre og tilrettelegge for at ungdom med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn i større grad får opparbeidet seg personlige egenskaper, erfaringer og kompetanse som er nyttige for å skaffe og beholde arbeid. Dette innebærer samtidig at ungdommene skal få inspirasjon til å bygge videre på kunnskapen de opparbeider seg, og at prosjektet skal bidra til forbedret selvtillit og mestringsfølelse, sier prosjektleder Lars Toft.

- Ved å utstyre brukerne våre med konkrete verktøy som er relevante for arbeidsmarkedet og som de kan videreutvikle, får de også eierskap til sin egen utviklingsprosess, avslutter Lars Toft.

Sammenhenger med andre prosjekter

Koding og arbeid er bygget over samme lest som prosjektet «Lær kidsa koding», der 9.klassinger ble lært opp til å lære 4.klassinger enkel koding og programmering.

Prosjektet er et samarbeid mellom Nav Alna, Nav Grorud, Nav Gamle Oslo, NAV IT og den frivillige bevegelsen «Lær kidsa koding».

Kontakt

Kontaktperson
Ingvild Smørvik, kommunikasjonsrådgiver
Telefon
41 27 73 60
E-post
ingvild.smorvik@nav.no