Velkommen til seminar om nærmiljøskoler

Torsdag 23. mars inviterer delprogram oppvekst og utdanning til seminar om nærmiljøskoler på Rådhuset i Oslo.

Plakat seminar om nærmiljøskoler.

Nærmiljøskolen
– en forebyggende og inkluderende arena i
levekårsutsatte områder

Hvordan skaper vi gode nærmiljøskoler for barn og unge i levekårsutsatte bydeler? I dette seminaret forteller vi om funn og erfaringer fra arbeidet vårt med nærmiljøskoler.

Arrangementet vil både foregå fysisk og strømmes digitalt. Det er åpent for alle å delta på, men krever påmelding. Meld deg på ved å klikke her

Følg seminaret digitalt ved å klikke her


Tid: 23. mars 2023, kl.09.00-14.00 (dørene åpner kl. 08.30)

Hvor: Auditoriet i Rådhuset (Rådhusplassen 1, Oslo – inngang sjøsiden) og digitalt

Passer for: ansatte i skoler, bydeler og kommuner som jobber i oppvekstfeltet, politikere, organisasjoner, og andre interesserte.


Om seminaret

Å være en nærmiljøskole handler om å benytte skolens posisjon som knutepunkt i nærmiljøet og utforske hvordan skolen sammen med foreldre, bydelstjenester og frivillige aktører kan skape et helhetlig tilbud til barn og unge.

De ni nærmiljøskoleprosjektene i regi av Delprogram oppvekst og utdanning tester ut ulike modeller for nærmiljøskoler. Felles for prosjektene er et ønske om å utvikle skolen som en god lærings- og utviklingsarena for alle barn og unge, i og utenfor skoletid.

Ut over det som er gjort med støtte fra Delprogrammet er det lite samlet kunnskap om nærmiljøskoler i en norsk kontekst. I dette seminaret vil vi presentere resultater og erfaringer fra pågående og avsluttede prosjekter i vår portefølje.

Program

08.30 Dørene åpner

09.00 Velkommen
Hilsen fra byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll
Velkommen v/ Marte Gerhardsen, direktør Utdanningsetaten

09.10 Delprogram oppvekst og utdanning v/programleder Inga Nyvoll

09:20 Nærmiljøskolen som forebyggende og inkluderende arena v/Ingunn Legard, Utdanningsetaten

09:35 Mestring og tilhørighet: Fritidstilbud og møteplasser for alle

Lusetjernløftet
Lofsrud LæringsHUB
Det magiske skolebiblioteket

10:05 Pause

10:25 Involvering og inkludering av foreldre i skole og nærmiljø

Bjørndal Fokus 5.-7. trinn
Linderud nærmiljøskole
Vahl nærmiljøskole

11:00 Lunsj

11:45 Grorudmodellen: tett og systematisk samarbeid mellom bydel og skole

12:40 Pause

13:00 «Felles barn-felles ansvar», men hvordan får vi det til? - Sosialagentene, et eksempel fra Bydel Alna

14:00 Vel hjem

Spørsmål? Ta kontakt med rosanna.sevan@osloskolen.no

Rapporter og dokumenter

Her kan du finne en liste over rapporter og dokumenter.