Vestre Aker bydelsutvalg

Innkalling

Fullstendig innkalling Vestre Aker bydelsutvalg 15.12.2016 (PDF 499KB)

Tilleggssakskart Vestre Aker Bydelsutvalg 15.12.2016 (PDF 35KB)

Saker til behandling

SakTittel
214/16
Protokoll fra møte i Bydelsutvalget 17.11.2016
216/16
Rapportering på aktivitet og måltall pr. 31.10.2016
217/16
218/16
219/16
Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte Jonathan Sushi & Asian Dining - Vinderen
220/16
Forskrift 520/2016 Forslag til regulering i Villaveien mellom Lille Frøens vei og Gjenveien
221/16
222/16
223/16
224/16
225/16
Varsel om oppstart av detaljregulering - Kollektivfelt og sykkelveg med fortau langs Viggo Hansteens vei, mellom Holmenveien og Dalsveien
226/16
227/16
Rapport fra møte i tilsynsutvalget for hjemmetjenesten 06.06.2016
230/16
213/16
232/16
Søknad om salgsbevilling etter eierskifte ved Joker Røa, Ekraveien 68
233/16
234/16
235/16
Politisk planvedtak detaljregulering Oberst Angells vei 11-16
236/16
237/16
Forskrift 544/2016 Forslag til regulering i Bernhard Herres vei mellom Holmenkollveien og Helleveien

Tid og sted

Dato

Torsdag 15. desember 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

BU-salen, Sørkedalsveien 150 A, 4. etg.

Sted