Vestre Aker bydelsutvalg

Innkalling

Fullstendig innkalling Vestre Aker Bydelsutvalg 08.02.2018 (PDF 582KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker bydelsutvalg 08.02.2018 4 (PDF 256KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/18
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 14.12.2017
3/18
4/18
5/18
6/18
7/18
8/18
Forskrift 009-2018 forslag til regulering i Hjørungveien mellom Hjørungkroken og Svalbardveien
9/18
Forskrift 1523-2017 Forslag til regulering i Gulleråsveien mellom Båntjernveien og Gråkamveien
10/18
Søknad om serverings- og skjenkebevilling ved Forskningsparken bakeri, Gaustadalleen 21 etter eierskifte
11/18
Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for Slemdal
12/18
13/18
14/18
16/18
17/18
Kunngjøring om politisk planvedtak - Slemdal skole Slemdalsveien 1
18/18
Nye retningslinjer for samarbeid mellom Plan- og bygningsetaten og bydelene gjeldene fra 01.01.2018
20/18
Strategi- og handlingsplan for områdesatsning Hovseter
21/18
23/18
Suppleringsvalg for bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker - Høyre - Underretning om vedtak i valgstyret
26/18
Søknad om servering- og skjenkebevilling ved Vinderen Spiseri, Slemdalsveien 63 A, 0373 Oslo etter eierskifte
28/18
29/18
30/18
Trafikkforhold i Ris Skolevei
31/18
32/18
33/18
34/18
Årsrapport 2017 - Vestre Aker seniorråd
35/18
Forskrift 077-2018 Forslag til regulering i Sørkedalsveien mellom Kirkeveien og Fridtjof Nansens vei

Tid og sted

Dato

Torsdag 8. februar 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

BU-salen, Sørkedalsveien 150 A, 4 etg.

Sted