Vestre Aker bydelsutvalg

Innkalling

Fullstendig møteinnkalling Vestre Aker Bydelsutvalg 15.11.18 (PDF 930KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Bydelsutvalg 15.11.18 (PDF 336KB)

Saker til behandling

SakTittel
189/18
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 11.10.18
190/18
191/18
192/18
193/18
194/18
Høring - Forslag til ny lokal åpningstidsforskrift Bydel Ullern
195/18
196/18
Forskrift 1002-18 - Forslag til regulering - Ivar Aasens Vei mellom Damkroken og Kvernstien
197/18
Tilsyn Hovseterhjemmet 20.02.18 - Tilbakemelding på bydelens kommentarer
198/18
Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten - Protokoll fra møte 11.10.18
199/18
Ungdommens Bydelsutvalgsmøte 20.09.18 - Oppsummering
200/18
201/18
Foreløpig orientering - Tilsyn - Vinderen bo- og servicesenter 09.10.18
202/18
203/18
204/18
205/18
206/18
207/18
208/18
209/18
Vurdering - Tildelingskriterier - Vestre Aker frivilligpris og Vestre Aker kulturpris
210/18
211/18
212/18
213/18
214/18
215/18
Forskrift 1041-18 - Forslag til regulering - Melumveien mellom Fådveien og Kristian Auberts vei
216/18
Forskrift 1042-18 - Forslag til regulering - Melumveien mellom Kristian Auberts vei og Øraveien
217/18
Forskrift 1046-18 - Forslag til regulering - Melumveien mellom Øraveien og Harald Løvenskiolds vei
218/18
Forskrift 1048-18 - Forslag til regulering - Melumveien mellom Harald Løvenskiolds vei og Harald Løvenskiolds vei
219/18
Forskrift 1050-18 - Forslag til regulering - Ekelyveien mellom Holmenveien og Risalleen
220/18
Forskrift 1073-18 - Forslag til regulering - Oberst Angells vei mellom Holmenkollveien og enden

Tid og sted

Dato

Torsdag 15. november 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

BU-salen, Sørkedalsveien 150 A, 4.etg.

Sted