Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet


E-post:

Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet

Tilsynsutvalgene for sykehjemmene og hjemmetjenesten fører kontroll og tilsyn med hvordan tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Rytter, Kirsten (Arbeiderpartiet)

Leder av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet

Telefon: 45 21 57 46

Næsmoen, Per Gunnar

Medlem av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Jensen, Per W.

Medlem av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet

Telefon: 97 40 14 95

Kafia Mohamud

Mohamud, Kafia Hashi (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

Telefon: 41 39 31 34

Kaasa, Johannes (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Bjøro, Terje

Varamedlem av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker seniorråd

Telefon: 90 18 35 28