Tilsynsrapporter

Tilsynsrapporter fra hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter i Bydel Vestre Aker fra 2018 og frem til i dag finner du i e-innsyn sammen med politisk behandling av sakene. Klikk her for å komme til einnsyn. På einnsyn søker du opp den rapporten du leter etter i søkefeltet. Du kan også sende mail til postmottak@bva.oslo.kommune.no for innsyn i tilsynsrapporter.

Tilsynsrapporter for 2015-2017 finner du i oversikten under. Leter du etter tilsynsrapporter fra før dette, ta kontakt på postmottak@bva.oslo.kommune.no.