Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede

Tilsynsutvalgene for sykehjemmene og hjemmetjenesten fører kontroll og tilsyn med hvordan tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Bashevkin, Elin Helene Skjeseth (Venstre)

Leder av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Engnæs, Finn-Yngve (Høyre)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Medlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Bruknapp, Hanne Dalbæk

Medlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
Medlem av Vestre Aker seniorråd

Hjørungnes, Ola Laurits (Venstre)

Varamedlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede

Wakeford-Wesmann, Karsten (Høyre)

Varamedlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Stake, Lasse

Varamedlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
Varamedlem av Vestre Aker seniorråd