Slik påvirker du

Som innbygger i bydelen har du muligheter til å si din mening og påvirke beslutninger om det som skjer i sitt nærmiljø. Du kan si fra til bydelsdministrasjonen, til en politiker eller på åpen halvtime.

Synspunkter

Hjelp oss å bli bedre. Har du synspunkter, tilbakemeldinger på våre tjenester eller noe du vil klage på, kan du sende oss en e-post.

Lokalt demokrati

Innbyggerne i bydelen velger et bydelsutvalg hvert fjerde år, samtidig med kommune- og fylkestingsvalget. Bydelsutvalget er bydelens øverste politiske ledelse og har ansvaret for bydelens tjenester og bydelsadministrasjonen.

Bydelsutvalget nedsetter fagkomiteer som forbereder saker og innstiller overfor bydelsutvalget.

Tre brukerråd for henholdsvis ungdom, eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne uttaler seg og gir råd i saker som angår deres brukergrupper.

Bydelsutvalget oppretter også tilsynsutvalg for hjemmetjenestene og sykehjemmene i bydelen.

Finn sakskart, møtekalender og kontaktinfo for politikere, utvalg, komiteer og råd her.

Åpen halvtime

Alle politiske organers møter er åpne for publikum og starter med åpen halvtime. Her kan du som innbygger ta opp aktuelle saker og informere politikerne om saker som du mener er viktig. Åpen halvtime er ikke et sted for diskusjon med politikerne, med politikerne stiller gjerne oppklarende spørsmål etter din innledning.

Det er ikke nødvendig å melde seg til åpen halvtime før selve møtet, men har du spørsmål til ordningen ta kontakt med bydelens politiske sekretariat.

Les om styringen av Oslo