Vestre Aker seniorråd

Seniorrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Seniorrådet kan også på eget initiativ ta opp saker som gjelder de eldre i bydelen.

Saker og møter i seniorrådet

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Bjøro, Terje (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet
Leder av Vestre Aker seniorråd
Telefon

Brook, Jennifer

Varamedlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Nestleder av Vestre Aker seniorråd
Camilla Roede Skevik

Skevik, Camilla Roede (Høyre)

Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Varamedlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Medlem av Vestre Aker seniorråd
Telefon

Sandvei, Bjørg Tennum

Medlem av Vestre Aker seniorråd
Telefon

Leistad, Elisabeth

Medlem av Vestre Aker seniorråd
Telefon

Koch. Per E.

Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
Medlem av Vestre Aker seniorråd

Ramstad, Ola

Medlem av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
Medlem av Vestre Aker seniorråd
Telefon

Lageraaen, Leiv (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Nestleder av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Medlem av Vestre Aker seniorråd
Telefon

Steenstrup, Elisabeth

Varamedlem av Vestre Aker seniorråd
Telefon

Hansen, Ruth Marie Nyrud

Varamedlem av Vestre Aker seniorråd
Telefon

Næsmoen, Per Gunnar

Medlem av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

Dehli, Bjarne

Varamedlem av Vestre Aker seniorråd
Telefon
Leder
Terje Bjøro
Sekretær
Pål Sundeng Tønnessen
Telefon