Vestre Aker råd for personer med funksjonsnedsettelser

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser er et rådgivende organ for bydelsutvalget og administrasjonen i bydelen.

Rådet behandler saker av prinsipiell karakter som berører funksjonshemmedes rettigheter og uttaler seg blant annet om saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsel- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget inititativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Saker og møter i råd for personer med funksjonsnedsettelser

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Ovesen, Berit

Leder av Vestre Aker råd for personer med funksjonsnedsettelser
Telefon

Auby, May Nina

Nestleder av Vestre Aker råd for personer med funksjonsnedsettelser
Telefon

Wold, Marit Getz (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Leder av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet
Medlem av Vestre Aker råd for personer med funksjonsnedsettelser

Havsberg, Karianne

Medlem av Vestre Aker råd for personer med funksjonsnedsettelser
Telefon

Arnesen, Egil

Medlem av Vestre Aker råd for personer med funksjonsnedsettelser

Tøn, Kjell

Medlem av Vestre Aker råd for personer med funksjonsnedsettelser

Sundby, Reidar

Medlem av Vestre Aker råd for personer med funksjonsnedsettelser
Victoria Thune-Larsen

Thune-Larsen, Victoria (Høyre)

Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Varamedlem av Vestre Aker råd for personer med funksjonsnedsettelser
Telefon
Leder
Berit Ovesen
Sekretær
Pål Sundeng Tønnessen
Telefon