Møte i Ullern helse- og sosialkomite 1.6.2023

Om møtet

Spørsmål vedr møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Tid og sted

Dato

Torsdag 1. juni 2023

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48