Ullern helse- og sosialkomite

Komiteen behandler saker innenfor: psykisk helsevern, hybelhus, skjenkebevillinger, tilbud til funksjonshemmede, sosiale tjenester, sykehjem, tilsynsrapporter, hjemmetjenesten, helse-, miljø- og forurensing samt TT-tjenesten.

Saker og møter i helse- og sosialkomiteen

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Levin, Rena Frances (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Aarøe, Alexander (Høyre)

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite
Telefon

Leiner, Katinka Greve (Arbeiderpartiet)

Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Juriks, Sara (Høyre)

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Baalsrud, Anders (Venstre)

Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Borg, Kristin (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Grønlund, Stig Jarle (Fremskrittspartiet)

Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Mousavi, Ayna (Høyre)

Medlem av Ullern helse- og sosialkomite
Leder Ullern helse- og sosialkomite
Susanne Klafstad(H)
Telefon
Komitesekretær
Giske Edvardsen
Telefon