Berit Jensen Riis

Leder

Telefon: 91 30 45 09

E-post:

Mari Bilben

Rådssekretær

Telefon: 91 74 14 25

E-post:

Ullern eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker som gjelder de eldre i bydelen.

Møter

 1. Dato 26.08.
  Klokkeslett 10:00-12:00
  Hoffsveien 48
 2. Dato 23.09.
  Klokkeslett 10:00-12:00
  Hoffsveien 48
 3. Dato 04.11.
  Klokkeslett 10:00-12:00
  Hoffsveien 48

Se hele kalenderen

Medlemmer

Riis, Berit Jensen (Fremskrittspartiet)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Leder av Ullern eldreråd
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Telefon: 91 30 45 09

Ruud, Tore

Nestleder av Ullern eldreråd

Telefon: 90 94 53 51

Langholdt, Vigdis

Medlem av Ullern eldreråd

Manshaus, Turid

Medlem av Ullern eldreråd

Moland, Eivind

Medlem av Ullern eldreråd

Seljelid, Berit

Medlem av Ullern eldreråd

Terjesen, Liv

Medlem av Ullern eldreråd

Egede-Nissen, Antje

Varamedlem av Ullern eldreråd

Figenschau, Oddveig

Varamedlem av Ullern eldreråd

Geshe, Ole

Varamedlem av Ullern eldreråd

Kavli, Brit

Varamedlem av Ullern eldreråd

Riis, Knut (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern eldreråd
Medlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 90 52 86 96

Torp, Nancy

Varamedlem av Ullern eldreråd