Politikk og politiske møter

Berit Jensen Riis

Leder

Telefon: 913 04 509

E-post:

Giske Edvardsen

Rådssekretær

Telefon: 953 07 162

E-post:

Ullern eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker som gjelder de eldre i bydelen.

Møter

 1. Dato 28.01.
  Klokkeslett 10:00-12:00
  Hoffsveien 48
 2. Dato 11.03.
  Klokkeslett 10:00-12:00
  Hoffsveien 48
 3. Dato 22.04.
  Klokkeslett 10:00-12:00
  Hoffsveien 48

Se hele kalenderen

Medlemmer

Riis, Berit Jensen (Fremskrittspartiet)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Leder av Ullern eldreråd
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Telefon: 913 04 509

Ruud, Tore

Nestleder av Ullern eldreråd

Telefon: 909 45 351

Langholdt, Vigdis

Medlem av Ullern eldreråd

Manshaus, Turid

Medlem av Ullern eldreråd

Moland, Eivind

Medlem av Ullern eldreråd

Seljelid, Berit

Medlem av Ullern eldreråd

Terjesen, Liv

Medlem av Ullern eldreråd

Egede-Nissen, Antje

Varamedlem av Ullern eldreråd

Figenschau, Oddveig

Varamedlem av Ullern eldreråd

Geshe, Ole

Varamedlem av Ullern eldreråd

Kavli, Brit

Varamedlem av Ullern eldreråd

Riis, Knut (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern eldreråd
Medlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 905 28 696

Torp, Nancy

Varamedlem av Ullern eldreråd