Slik kan du påvirke

Som innbygger i Ullern har du muligheter til å påvirke beslutninger og til å skaffe deg informasjon om hva som skjer i ditt nærmiljø.

Synspunkter

Hjelp oss til å bli bedre. Ved en e-post til Bydel Ullerns postmottak: postmottak@bun.oslo.kommune.no kan du sende oss klager, synspunkter og andre tilbakemeldinger på våre tjenester.

Lokalt demokrati

Bydel Ullern styres av et bydelsutvalg som velges hvert 4. år. Valgperioden følger kommunevalgperioden. Bydelsutvalget har i perioden opprettet 3 komiteer (Ullern byutviklings- og samferdselskomite, Ullern helse- og sosialkomite og Ullern kultur- og oppvekstkomite), 3 brukerråd (Ullern eldreråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern og Ullern ungdomsråd) og det er også opprettet tilsynsutvalg for institusjoner i bydelen.

Åpen halvtime

Møtene i politiske organer starter med åpen halvtime. I åpen halvtime har du som innbygger anledning til å ta opp aktuelle saker og til å informere politikerne om saker som du mener er viktig. Åpen halvtime er ikke et sted for diskusjon med politikerne, med politikerne stiller gjerne oppklarende spørsmål etter din innledning. Det er ikke nødvendig å melde seg til åpen halvtime før selve møtet, men har du spørsmål til ordningen ta kontakt med bydelens politiske sekretariat ved Tore Gleditsch, tlf. 952 98 337 eller e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no