Ullern eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker som gjelder de eldre i bydelen.

Saker og møter i eldrerådet

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Riis, Berit Jensen (Fremskrittspartiet)

Leder av Ullern eldreråd
Telefon

Ruud, Tore

Nestleder av Ullern eldreråd
Telefon

Manshaus, Turid

Medlem av Ullern eldreråd

Egede-Nissen, Antje

Varamedlem av Ullern eldreråd

Riis, Knut (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Ullern eldreråd
Telefon
Leder
Berit Jensen Riis
Telefon
Rådssekretær
Mari Bilben
Telefon