Tilsynsutvalg II for Haugenstua dagsenter og Stigenga dagsenter

Tilsynsutvalgene fører kontroll og tilsyn med hvordan tjenestene fungerer på det enkelte tjenestested. Tilsynsutvalgene rapporterer til bydelsutvalget om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres. Personer som tilsynsutvalgene møter er anonymiserte i rapportene.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Svendsen, Tobias (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Leder av Tilsynsutvalg II for Haugenstua dagsenter og Stigenga dagsenter

Axelsen, Brit (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner eldreråd
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Medlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskoghjemmet
Medlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua dagsenter og Stigenga dagsenter

Forsbergskog, Mona Kristin FFO (Annet)

Medlem av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse
Medlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua dagsenter og Stigenga dagsenter

Andberg, Grete (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskoghjemmet
Varamedlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua dagsenter og Stigenga dagsenter

Kjendlie, Petter (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua dagsenter og Stigenga dagsenter