Tilsynsutvalg for Stovnerskoghjemmet

Tilsynsutvalgene fører kontroll og tilsyn med hvordan tjenestene fungerer på det enkelte tjenestested. Tilsynsutvalgene rapporterer til bydelsutvalget om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres. Personer som tilsynsutvalgene møter er anonymiserte i rapportene.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Det nye tilsynsutvalget etter valget 2023

blir klart etter at Stovner bydelsutvalg konstituerer seg 26.10.2023, og etter at eldreådet har inntilt på sitt medlem til bydelsutvalgets møte 14.12.2023. Jobben for de nye medlemmene starter 1.1.2024. Inntil da er medlemmene:

Medlemmer

Johannessen, Lasse (Arbeiderpartiet)

Leder av Tilsynsutvalg for Stovnerskoghjemmet

Lervik, Inger J. (Høyre)

Medlem av Tilsynsutvalg for Stovnerskoghjemmet

Andberg, Grete (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Haugenstua og Stigenga dagsenter
Medlem av Tilsynsutvalg for Stovnerskoghjemmet

Axelsen, Brit (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner eldreråd
Medlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Haugenstua og Stigenga dagsenter
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Stovnerskoghjemmet

Henriksen, Thor (Høyre)

Medlem av Stovner eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Stovnerskoghjemmet

Helgebostad, Jens (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Stovner eldreråd
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Stovnerskoghjemmet