Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Tilsynsutvalgene fører kontroll og tilsyn med hvordan tjenestene fungerer på det enkelte tjenestested. Tilsynsutvalgene rapporterer til bydelsutvalget om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres. Personer som tilsynsutvalgene møter er anonymiserte i rapportene.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Det nye tilsynsutvalget etter valget 2023

blir klart etter at Stovner bydelsutvalg konstituerer seg 26.10.2023, og etter at eldrerådet og rådet for funksjonsnedsettelse har inntilt på sine medlemmer til bydelsutvalgets møte 14.12.2023. Jobben for de nye medlemmene starter 1.1.2024. Inntil da er medlemmene:

Medlemmer

Vendsbo, Vera (H)

Vendsbo, Vera (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
Hibout, Naima (Ap)

Hibout, Naima (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Olsen, Karl P. (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
Nord, Ingelin Kristin (H)

Nord, Ingelin Kristin (Høyre)

Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
Nawaz, Rashid

Nawaz, Rashid (Arbeiderpartiet)

Leder av Stovner arbeidsutvalg
Leder av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Henriksen, Thor (Høyre)

Medlem av Stovner eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Stovnerskoghjemmet