Tilsynsutvalg for Haugenstua og Stigenga dagsenter

Tilsynsutvalgene fører kontroll og tilsyn med hvordan tjenestene fungerer på det enkelte tjenestested. Tilsynsutvalgene rapporterer til bydelsutvalget om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres. Personer som tilsynsutvalgene møter er anonymiserte i rapportene.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Det nye tilsynsutvalget etter valget 2023

blir klart etter at Stovner bydelsutvalg konstituerer seg 26.10.2023, og etter at rådet for funksjonsnedsettelse har inntilt på sitt medlem til bydelsutvalgets møte 14.12.2023. Jobben for de nye medlemmene starter 1.1.2024. Inntil da er medlemmene:

Medlemmer

Svendsen, Tobias (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg for Haugenstua og Stigenga dagsenter

Axelsen, Brit (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner eldreråd
Medlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Haugenstua og Stigenga dagsenter
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Stovnerskoghjemmet

Forsbergskog, Mona Kristin FFO (Annet)

Medlem av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse
Medlem av Tilsynsutvalg for Haugenstua og Stigenga dagsenter

Andberg, Grete (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Haugenstua og Stigenga dagsenter
Medlem av Tilsynsutvalg for Stovnerskoghjemmet

Kjendlie, Petter (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Haugenstua og Stigenga dagsenter