Slik kan du påvirke

Som innbygger i Stovner har du muligheter til å påvirke beslutninger og til å skaffe deg informasjon om hva som skjer i ditt nærmiljø.

Synspunkter

Hjelp oss til å bli bedre. Har du synspunkter, tilbakemeldinger på våre tjenester eller noe du vil klage på, kan du sende oss en e-post eller kontakte en politiker.

Åpen halvtime

Alle politiske møter er åpne for publikum og starter med åpen halvtime til oppsatt tid. Her kan du si din mening om aktuelle saker eller informere politikerne om saker som du mener er viktig.

Åpen halvtime er ikke et sted for diskusjon, men politikerne vil kunne stille oppklarende spørsmål etter din innledning.

Har du spørsmål ta kontakt med bydelens politiske sekretariat.

Finn sakskart, møtekalender og kontaktinfo for utvalg, komiteer og råd

Les om styringen av Oslo