Til innhold
Råd for funksjonshemmede

Tid og sted

Dato

Torsdag 19. mars 2015

Tid

klokken 17:30

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted

Innkalling

Sakskart rådet for funksjonshemmede 19.03.2015 (PDF 2,8MB)

Protokoll

Protokoll Stovner råd for funksjonshemmede 19.03.2015 (PDF 56KB)

Saker til behandling

SakTittel
9/15
Protokoll fra møte i RFF 05.02.2015
10/15
Foreløpig protokoll Stovner bydelsutvalg 12.02.2015
11/15
Konseptvalgutredning om badeannlegg på Stovner
12/15
Rapport fra anmeldt tilsyn i Vestlisvingen avlastning- og barnebolig
13/15
Rapport fra anmeldt tilsyn i Stigenga dagsenter 09.12.2014
14/15
Rapport fra anmeldt tilsyn i Haugenstua dagsenter 09.12.201415/15
15/15
Orienteringssaker
16/15
Eventuelt