Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse

Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse gir råd til bydelsutvalget i saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse kan også ta initiativ til å fremme saker til politisk og administrativ ledelse.

Saker og møter i rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Det nye rådet etter valget 2023

blir klart etter at Stovner bydelsutvalg konstituerer seg 26.10.2023, og etter at rådet har inntilt på nye medlemmer til bydelsutvalgets møte 14.12.2023. Frist for å søke eller for organisasjonene å melde inn forslag til nye medlemmer er 20.11.2023.Jobben for de nye medlemmene starter 1.1.2024. Inntil da er medlemmene:

Medlemmer

Sandberg, Pia (Arbeiderpartiet)

Leder av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse

Halseth, Ewy SAFO (Annet)

Nestleder av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse

Kjendlie, Petter FFO (Annet)

Medlem av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse

Forsbergskog, Mona Kristin FFO (Annet)

Medlem av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse
Medlem av Tilsynsutvalg for Haugenstua og Stigenga dagsenter

Johannessen, Marianne FFO (Annet)

Medlem av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse

Elilifsen, Olav SAFO (Annet)

Varamedlem av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse
Ajanth, Akilina Wimalarasan

Ajanth, Akilina Wimalarasan (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse