Møter

Om møtet

Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 vil gjennomgås sammen med Miljø- og byutviklingskomiteen.

Innkalling

Sakskart Mangfold-, oppvekst- og kulturkomiteen 29.11.16 (PDF 116KB)

Protokoll

Protokoll Stovner mangfold-, oppvekst og kulturkomite 29.11.2016 (PDF 77KB)

Saker til behandling

SakTittel
50/16
51/16
52/16
Forslag til valg av områder for nærmiljøsatsing og prosess for utvikling av programplan i ny Groruddalssatsing
53/16
Oppfølging av frivilligstrategi - frivilliggalla
54/16
Samarbeidsavtale mellom Bydel Stovner og stiftelsen Kirkens bymisjon om drift av stovner frivilligsentral
55/16
56/16
57/16
58/16
Orienteringssaker

Tid og sted

Dato

Tirsdag 29. november 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Glassmøterommet, Karl Fossums vei 30

Sted