Til innhold
Møter

Tid og sted

Dato

Tirsdag 17. januar 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen , Karl Fossums vei 30

Sted

Innkalling

Sakskart Mangfold-, oppvekst- og kulturkomiteen 17012017 (PDF 499KB)

Protokoll

Protokoll Stovner mangfold-, oppvekst og kulturkomite 17.01.2017 (PDF 219KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/17
Protokoll fra møte i Stovner Mangfold-, oppvekst- og kulturkomité 29.11.2016
2/17
Årsrapport for Stovner mangfold, oppvekst og kulturkomité
3/17
4/17
Nytt barne- og ungdomskonsept i bydel Stovner
5/17
6/17
7/17
Orienteringssaker