Helse- og sosialkomiteen

Innkalling

Sakskart Helse- og sosialkomiteen Bydel Stovner 29.02.2016 (PDF 125KB)

Protokoll

HSK -Rapportering 2015 (PDF 70KB)

Møteprotokoll Helse og sosialkomiteen 29.02.2016 (PDF 142KB)

Saker til behandling

Sakskart Helse- og sosialkomiteen Bydel Stovner 29.02.2016 med vedlegg (PDF 10,7MB)

SakTittel
18/16
Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 18.01.2016
19/16
Seksjon for rehabilitering og mestring - fra pilot til drift
20/16
Dagaktivitetstilbud til eldre i Stovner bydel
21/16
Revisjon på området medikamenthåndtering
22/16
Grunnleggende krav til asylmottak mv i hht forskrift om miljørettet helsevern
23/16
Høring av forslag til endring i forslag om vannforsyning og drikkevann
24/16
Delegering av fullmakt i bevilgningssaker
25/16
26/16
Nøkkeltall per 29.02.2016
HSK -Rapportering nøkkeltall 2015
27/16
Orienteringssaker

Tid og sted

Dato

Mandag 29. februar 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Garver Ytterborgsvei 91

Sted