Stovner helse- og sosialkomite

Stovner helse- og sosialkomite innstiller i saker om eldreomsorg, bo- og dagtilbud og andre helserelaterte tjenester bydelen har ansvaret for. Tilsynsutvalgene rapporterer hit.

Stovner helse- og sosialkomite er delegert vedtaksmyndighet i fordeling av trivselsmidler.

Saker og møter i helse- og sosialkomiteen

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Den nye komiteen etter valget 2023

ble klart etter at Stovner bydelsutvalg konstituerte seg 26.10.2023, og nå begynner jobben for de nye medlemmene:

Medlemmer

Ludt, Tore

Ludt, Tore (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner eldreråd
Leder av Stovner helse- og sosialkomite
Iversen, Rune

Iversen, Rune (Høyre)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Nestleder av Stovner helse- og sosialkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
Varamedlem av Tilsynsutvalg for sykehjem
Mohammed, Shuayb Yassin

Mohammed, Shuayb Yassin (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner bydelsutvalg
Nestleder av Stovner helse- og sosialkomite

Nilsen, Anne Green (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner helse- og sosialkomite
Melhus, Kai Magne

Melhus, Kai Magne (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner helse- og sosialkomite
Vendsbo, Vera (H)

Vendsbo, Vera (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
Leder av Tilsynsutvalg for sykehjem
Kumarasamy, Athithan

Kumarasamy, Athithan (Rødt)

Observatør av Stovner arbeidsutvalg
Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner helse- og sosialkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for sykehjem

Rodwal, Sabawoon (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite

Wright, Marit M (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Nord, Ingelin Kristin (H)

Nord, Ingelin Kristin (Høyre)

Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Braserudhaget, Håvard

Braserudhaget, Håvard (Høyre)

Nestleder av Stovner arbeidsutvalg
Nestleder av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Upadhyay, Bina (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Fjermerås, Olav Kyrre (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite

Slette, Anita (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Leder av Tilsynsutvalg for dagsenter

Karlstad, Asbjørg (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Hasane, Anissa (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite

Hjelde, Frode (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Mæland, Sigrun (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for dagsenter

Kristiansen, Heidi (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite

Sivalingam, Krishnapillai (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite

Johansen, Bjørnar Back (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite

Rodrigues, Carlos (Rødt)

Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite

Saleem, Memoona (Rødt)

Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite