Eldrerådet

Innkalling

Sakskart Eldrerådet Bydel Stovner 11.04.2016 (DOC 608KB)

Protokoll

Protokoll eldrerådet Bydel Stovner 11.04.16(1) (PDF 49KB)

Saker til behandling

SakTittel
20/16
Protokoll fra møte i Eldrerådet 29.februar 2016
21/16
Protokoll fra møte i Bydelsutvalget 17.mars 2016
22/16
23/16
24/16
Orienteringssaker

Tid og sted

Dato

Mandag 11. april 2016

Tid

klokken 13:30

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted