Stovner eldreråd

Stovner eldreråd består hovedsakelig av alderspensjonister.

Stovner eldreråd gir råd til bydelsutvalget i saker som gjelder gruppen de representererer, som eldres levekår, eller tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram og lignende.

Stovner eldreråd kan også ta initiativ til å fremme saker til politisk og administrativ ledelse.

Saker og møter i eldrerådet

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Det nye rådet fra 2024

konstituerte seg i sitt møte 31.1.2024:

Medlemmer

Helgebostad, Jens (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Stovner eldreråd
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Axelsen, Brit (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Stovner eldreråd
Medlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Andberg, Grete - Høybråten pensjonistforening (Annet)

Medlem av Stovner eldreråd

Skipping, Tom Wessel - Stovner eldresenter (Annet)

Medlem av Stovner eldreråd

Lehnskaugen, Irene - Vestli Stovner pensjonistforening (Annet)

Medlem av Stovner eldreråd

Hussein, Fardowsa Omar (Annet)

Medlem av Stovner eldreråd
Ludt, Tore

Ludt, Tore (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner eldreråd
Leder av Stovner helse- og sosialkomite

Lindhart, Britt (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner eldreråd

Nikolaisen, Laila - Høybråten pensjonistforening (Annet)

Varamedlem av Stovner eldreråd

Bjørnstad, Berit Synnøve - Stovner eldresenter (Annet)

Varamedlem av Stovner eldreråd

Olsen, Karl P. - Vestli Stovner pensjonistforening (Annet)

Varamedlem av Stovner eldreråd